OM FORENINGEN

Rostads Venner

      

Du kan bli medlem i Rostads Venner ved å betale en medlemsavgift på kr. 350,- for familie og kr 250 ,- for enkeltperson.
Betal til konto nr. 420 2 09 59619 med navn eller VIPPS til #527844.

Rostads Venner er en venneforening som ble stiftet 9. november 2006. Hovedformålet til foreningen er å bidra til å utvikle og formidle kunnskap om Rostad, Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid (se vedtekter).

Rostads Venner ønsker så mange medlemmer som mulig for å kunne gjøre aktiviteter knyttet til formålet. Dette er blant annet Rostad Treff med ulike faglige tema, sommerutstillingen, restaurering av gamle møbler som er på Rostad og utvikling av nytt innhold til historieformidlingen.