Årsmøte og RostadTreff 7. mars

Velkommen til Årsmøte og RostadTreff på Rostad Gård 7. mars 2024 kl. 1800-2100 Årsmøtesaker fra kl. 1800-1900 Det nærmer seg kvinnedagen så vi synes det passer godt å arrangere et RostadTreff med tema «Kvinnene på Rostad» fra kl. 1900 denne gangen. Vi har 4 korte fordrag om sentrale kvinner på Rostad. … Les mer

Les mer

Om Rostads venner

OM FORENINGEN Rostads Venner        Rostads Venner er en venneforening som ble stiftet 9. november 2006. Hovedformålet til foreningen er å bidra til å utvikle og formidle kunnskap om Rostad, Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid (se vedtekter). Rostads Venner ønsker så mange … Les mer

Les mer

Strikke kafé 1. februar

Velkommen til Strikke kafé på Rostad Gård 1. februar 2024 kl. 1800-2000 Bestyrer Ebba Astrup strikket et skjerf til alle barnehjemsbarna på Rostad. Skjerfet kalles fortsatt «Ebba Astrup-skjerf». Har du lyst til å lære «Ebba Astrups strikketeknikk», og høre litt om den spesielle dama med mye penger og et stort hjerte? … Les mer

Les mer
astrup skjerf
IMG_4552

POLITISK HISTORIE, TRAGISK DØD OG EVIG KJÆRLIGHET

IMG_3784_web

Rostad Gård på Inderøy representerer politisk og unionspolitisk historie, men også tragisk død og evig kjærlighet. Her ble Ole Richter født i 1829. Han var norsk statsminister i Stockholm fra 1884-88 under unionstiden med Sverige, men etter dramatiske hendelser tok han sitt eget liv i 1888.

På Rostad står et enestående mausoleum reist av Ole Richters forlovende, Ebba Astrup i 1907 til minne om hennes store kjærlighet Ole Richter. Det er også en gravhaug med en obelisk hvor statsminister Ole Richter og hans engelske kone er gravlagt, og urnen til Ebba Astrup er satt ned. Under restaureringsarbeider i 2007 ble gjort funn av nasjonal historisk verdi i taket på mausoleet.

I hovedbygningen på Rostad Gård kan man fortsatt fornemme det uttrykk Ole Richter skapte på gården i 1870-årene gjennom statsministerens virke, omgang og selskapelighet, et sosialt knutepunkt i unionstidens politiske liv.

Etter Richters død ble Rostad et barnehjem, drevet av Richters forlovede, Ebba Astrup. Siden 1960 har det vært drevet ungdomsheim på Rostad, og i dag eies Rostad av Crux Stiftelsen Rostad.

Rostads venner ble stiftet høsten 2006, og har blant annet som formål å bidra til og utvikle og formidle kunnskap om Rostad, Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid. Historien er både lokal, nasjonal og fellesnordisk.

Ole Richter

OLE JØRGENSEN RICHTER (1829 – 1888) Kort sammendrag Ole Jørgensen Richter ble født på Rostad gård på Inderøy 23. mai 1828, og tok sitt eget liv i Stockholm 15. juni 1888. Han var jurist, embetsmann, stortingsrepresentant og norsk statsminister i Stockholm. Ole Richter ligger gravlagt på Rostad gård på Inderøy. Kort … Les mer

Les mer