POLITISK HISTORIE, TRAGISK DØD OG EVIG KJÆRLIGHET

IMG_3784_web

Rostad Gård på Inderøy representerer politisk og unionspolitisk historie, men også tragisk død og evig kjærlighet. Her ble Ole Richter født i 1829. Han var norsk statsminister i Stockholm fra 1884-88 under unionstiden med Sverige, men etter dramatiske hendelser tok han sitt eget liv i 1888.

På Rostad står et enestående mausoleum reist av Ole Richters forlovende, Ebba Astrup i 1907 til minne om hennes store kjærlighet Ole Richter. Det er også en gravhaug med en obelisk hvor statsminister Ole Richter og hans engelske kone er gravlagt, og urnen til Ebba Astrup er satt ned. Under restaureringsarbeider i 2007 ble gjort funn av nasjonal historisk verdi i taket på mausoleet.

I hovedbygningen på Rostad Gård kan man fortsatt fornemme det uttrykk Ole Richter skapte på gården i 1870-årene gjennom statsministerens virke, omgang og selskapelighet, et sosialt knutepunkt i unionstidens politiske liv.

Etter Richters død ble Rostad et barnehjem, drevet av Richters forlovede, Ebba Astrup. Siden 1960 har det vært drevet ungdomsheim på Rostad, og i dag eies Rostad av Crux Stiftelsen Rostad.

Rostads venner ble stiftet høsten 2006, og har blant annet som formål å bidra til og utvikle og formidle kunnskap om Rostad, Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid. Historien er både lokal, nasjonal og fellesnordisk.

Ole Richter

OLE JØRGENSEN RICHTER (1829 – 1888) Kort sammendrag Ole Jørgensen Richter ble født på Rostad gård på Inderøy 23. mai 1828, og tok sitt eget liv i Stockholm 15. juni 1888. Han var jurist, embetsmann, stortingsrepresentant og norsk statsminister i Stockholm. Ole Richter ligger gravlagt på Rostad gård på Inderøy. Kort … Les mer

Les mer

Åpning InderøyTur 2022 - Inderøy kommune
Søndag 8. mai kl. 10

Velkommen til åpning av InderøyTur 2022 på Rostad.

kl. 1000
Arrangementet starter med åpning ved ordfører Ida Stuberg. (Oppsamling ved idrettsbanen.)

Praktisk info om InderøyTurer ved Bjørn Bakkhaug
Velkommen til Rostadrunden ved Anne Haga

Vi håper dere som kommer vil se innom utstillingen om Ole Richter og Ebba Astrup. Det er selvsagt best at vi kan fordele etter åpningen slik at alle ikke går i en stor klynge.

Ca kl. 1015 - 1230 (enkel servering)
Fra ca kl. 1015 kan dere derefor lade opp med en kopp kaffe og noe varmt i kroppen fra Inderøy Slakteri.
Det er mulig både før og etter at man har gått turen.

Stiutvalget har i samarbeid med oss utviklet en brosjyre for Rostadrunden som alle får med seg som egenguiding.

Dere vil også møte 3-4 verter langs stien som kan fortelle litt underveis for de som ønsker det.

Vi samarbeider med Utøy Grendelag - Stiutvalget, Inderøy Sanitetslag og Utøy 4H. Vi håper du får en fin formiddag - uansett vær:).

Les mer om kulturstien og Rostad her.

Les mer om InderøyTurer 2022 her.

Velkommen ut på InderøyTur 2022!