OLE JØRGENSEN RICHTER (1829 - 1888)

Kort sammendrag
Ole Jørgensen Richter ble født på Rostad gård på Inderøy 23. mai 1828, og tok sitt eget liv i Stockholm 15. juni 1888. Han var jurist, embetsmann, stortingsrepresentant og norsk statsminister i Stockholm. Ole Richter ligger gravlagt på Rostad gård på Inderøy.

Kort sammendrag av Ole Richters historie:
Richter ble født på gården Rostad i Inderøy. Foreldrene var Jørgen Richter (1790 – 1880) og Massi Rostad (1798 – 1877). Ole Richter tok juridisk embetseksamen i 1853 og arbeidet deretter to år som sorenskriver i Stjør- og Verdal. Etter reiser i England og Frankrike bosatte han seg i 1856 i Christiania, ble medredaktør i Aftenbladet og engasjerte seg politisk. Fra 1861 bodde han igjen på Rostad, arbeidet som advokat, og søkte et politisk verv. Han ble valgt som stortingsrepresentant fra 1862 og beholdt plassen til 1879. Han sluttet seg til «Sakførerpartiet» på Stortinget. Han var svensk-norsk generalkonsul i London fra 1878.

Ole Ricther ble statsminister i Stockholm i regjeringen Sverdrup, men kom etterhvert på kant med Sverdrup, og mistrivdes i stillingen. At han ble enkemann i februar 1885 var også en bitter motgang for ham. Richter skjøt seg selv i 1888 på et hotellrom i Stockholm. Den politiske bakgrunnen for selvmordet var en omstridt sak i samtiden, og Bjørnsons rolle i saken, og hans behandling av saken i stykket Paul Lange og Tora Parsberg vakte stor harme.

Richter fikk ved kongelig resolusjon i 1884 opprettet familiegravsted på hjemgården Rostad, hvor han, hans kone Charlotte Wakeford Attree (1830 – 1885) og hans forlovede Ebba Astrup (1863 – 1944) ligger begravet.

ole_richter