@
OM FORENINGEN

Rostads Venner
Rostads Venner er en venneforening som ble stiftet 9. november 2006. Hovedformålet til foreningen er å bidra til å utvikle og formidle kunnskap om Rostad, Ole Richter og Ebba Astrup og tolke historiens aktualitet i samtid og framtid (se vedtekter).

Rostads Venner ønsker så mange medlemmer som mulig.
Du kan bli medlem i Rostads Venner ved å betale en
medlemsavgift på kr. 150,- til konto nr. 4202 09 59619.


 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt